2020-Bygg

DAPA AS utvikler bygg med fokus på praktisk kunnskap og opplevd / følt kvaliet for bruker / eier av bygg.
Teknisk kvalitet ( TEK10) er utviklet fra å være målstyrt til å være styrt av brukerens opplevelse av kvalitet.


FoU - ColdTech

DAPA AS driver forskning på bygg ( i betong) for bruk i arktiskt klima


Datakraftverk

Vi leier datakraft hos samarbeidspartner KunData AS


Lotus Notes

Et av verdens mest brukte programmer for å ta vare på bedriftens kompetanse og dele informasjon


Direktoratet for Byggkvalitet

Sentral bygningsmyndighet. Informasjon om byggesak, byggsøk, sentral godkjenning, plan og bygningslov mv


Værdata Nonshaugen Svolvær ( Inngår i FoU ColdTech, tilgang styres av Norut ) Bilde

Værstasjonen logger temperatur, lufttrykk, nedbør ( ikke snø), vindhastighet, vindretning, stråling ( sol).

Byggenergi Nonshaugen ( Inngår i FoU ColdTech, tilgang styres av Norut )

Loggerer for temperatur, luftfuktighet og CO2. Temperatur ute, i ventilasjonsanlegg, i tversnitt av betongvegg,
i rom i forskjellige høyder og i soverom for luftkvalitet.


Timesmålt engergibruk Nonshaugen Svolvær ( Inngår i FoU ColdTech, tilgang styres av DAPA AS )

Timesmålt anlegg fra Lofotkraft av energibruk. I tillegg logges ( manuelt) data om energibruk og eget målepunkt
på byggets luft til vann varmepumpe.


Vannstand på Liland - Austnesfjorden - Vågan Beredskap for ekstremvær og sikring av konstruksjoner bygget i sjøen.